محورهای جشنواره جهت ارسال آثار
1396/10/23

محورهای سومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی

توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب

 

 • مدیریت شرایط اضطراری
  1. ارتقاء تاب آوری و تداوم خدمات
  2. مدیریت و فرماندهی شرایط اضطراری (ICS&NIMS)
  3. روش های نوین و کم هزینه استفاده از آب های نامتعارف و کاهش کدورت
  4. انرژی های نو و تولید برق در محل
 • کیفیت آب و فاضلاب
  1. روش های نوین حذف آلاینده ها از آب
  2. روش های پیشگیری از رسوب و خوردگی
  3. سنجش کیفیت آب بویژه سنجش لحظه ای و آلاینده های نوظهور
  4. حفظ و تداوم کیفیت آب
 • تصفیه خانه های آب و فاضلاب
  1. بازسازی و ارتقاء (Upgrading)
  2. فناوری های نوین تصفیه فاضلاب
  3. آب شیرین کن ها
 • مدیریت تقاضا و مصرف
  1. روش های عملیاتی بازچرخانی آب و آب خاکستری
  2. روش های عملیاتی جداسازی آب شرب و غیر شرب
  3. روش های جدید نشت یابی و اتصالات غیر مجاز
  4. آبرسانی و تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک و محلی
  5. الزامات و شیوه های ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی- اقتصادی

 

 • هوشمند سازی تاسیسات آب و فاضلاب
  1. تجهیزات پایش و راهبری
  2. کاربرد سامانه های هوشمند سازی
 • سرمایه گزاری و مدیریت دارایی های فیزیکی
  1. مدیریت دارایی ها
  2. فناوری های نوین اصلاح و بازسازی شبکه های آب و فاضلاب
  3. مدل های سرمایه گذاری
   1. (تلفات آب، تولید برق در محل، ارتقاءکیفیت آب، تعویض کنتور مشترکین، اسکادا، الکتروپمپ)
 • نشست جامع
  1. نظام جامع بهره برداری
  2. سند مطالعات مدیریت هوشمند شبکه های توزیع آب