دسترسی سریع

21

4_2

10_1

تاریخ های مهم جشنواره
مهلت ارسال آثار »
1397/01/25
تاریخ افتتاحیه جشنواره »
1397/02/15
تاریخ اختتامیه جشنواره »
1397/02/19
آخرین مهلت ثبت نام غرفه »
1397/02/06
پوستر جشنواره
Poster
محورهای کنفرانس

محورهای سومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی

توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب با رویکرد ارتقاء تاب آوری

 1- مدیریت تقاضا و مصرف

 • روش های عملیاتی جداسازی آب شرب و غیرشرب
 • روش های عملیاتی استفاده از آب های نامتعارف
 • روش های جدید نشت یابی
 • روش های نوین مدیریت فشار
 • آب شیرین کن ها

2- مدیریت شرایط اضطراری

 • ارتقاء تاب آوری و تداوم خدمات
 • مدیریت و فرماندهی شرایط اضطراری
 • روش­های نوین و کم­هزینه تامین آب در شرایط اضطراری
 • انرژی های نو و تولید برق در محل

3- کیفیت آب و فاضلاب

 • روش های نوین حذف آلاینده ها از آب
 • روش های پیشگیری از رسوب و خوردگی
 • سنجش کیفیت به ویژه سنجش لحظه ای و آلاینده های نوظهور
 • حفظ و تداوم کیفیت و مدیریت ایمنی

4- تاسیسات آب و فاضلاب

 • بازسازی و ارتقاء
 • فناوری های نوین تصفیه فاضلاب
 • مدیریت آب و فاضلاب در جوامع کوچک
 • 5- مدیریت هوشمند تاسیسات و شبکه توزیع آب
 • مدیریت هوشمند شبکه های توزیع آب
 • تجهیزات نوین پایش و راهبری

5- مدیریت هوشمند تاسیسات و شبکه توزیع آب

 • مدیریت هوشمند شبکه های توزیع آب
 • تجهیزات نوین پایش و راهبری


6- سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های فیزیکی

 • مدیریت دارایی های فیزیکی
 • مدل های سرمایه گذاری (شامل کاهش هدررفت آب، اسکادا، ارتقاءکیفیت آب، تولید انرژی و ارتقاء تجهیزات)